x

Meer informatie nodig over MEXEM?

Laat uw gegevens achter en wij sturen u alles wat u moet weten over MEXEM
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
MEXEM Margin Trading

Margin Trading

Wij bieden geweldige mogelijkheden aan jouw mogelijke winst te maximaliseren.

Of u nu uw beleggingsrendement wilt verhogen of een geschikte kredietlijn nodig heeft, een margelening van MEXEM kan u vele voordelen bieden.

Inleiding tot Margin Trading

De definitie van marge voor effecten met betrekking tot effecten, omvat drie belangrijke termen

The margin loan: The margin loan is the amount that the investor borrows from the broker in order to purchase the securities.

The margin deposit: The margin deposit is the amount of equity that was contributed by the investor in order to purchase the securities in a leveraged account.

The margin requirement: The margin requirement is the minimal amount that the investor needs to deposit, and  is expressed as percentages of the current market value of the transaction.

The deposit can be bigger or equal to the margin requirement.

As seen in the following equation:
Margin Loan + Margin Deposit = the Market Value of the Transaction
Margin Requirement = Margin Requirement =/< Margin Deposit

If an investor is interested in trading on margin, he must first open a margin account and sign all of the related agreements. While trading on margin, an investor must always abide by the brokers’ margin rules and demands. failure to do so may require the client to deposit more funds or close a part or all of his positions. ”Initial Margins” and “Maintenance Margins”

The Federal Reserve and the self-regulatory organization (SRO’s), such as NYSE and FINRA, have clear rules as to leverage trading. While trading with an American broker, the “Regulation T” law allows investors to borrow up to 50% of the value of purchased securities. The cash amount that the investor has to pay for the securities is called “Initial Margin”.

The second type of margin is called “Maintenance Margin”. Regulation requires every leverage account to hold a maintenance margin of at least 25% of the investor securities value. Day traders in the US markets have a minimum requirement of at least $25,000 or 25% of the securities value in the account if it exceeds $25,000. If at any time an account drops below the maintenance margin requirement, the client must deposit funds to the account, or close some of his positions. , the broker might randomly close some of the positions in the account. The brokers can also define their requirements for minimal margins, which are called “the house requirements”. Certain brokers choose to ease the terms of the loan more than others, and the terms of the loans may change from one client to the other. However, the brokers must always act in the course of the parameters of the margin requirements which were set by the regulators (such as FINRA). Not all securities can be leveraged.

Buying with leverage might be a “double edged sword” that can translate into bigger profits or bigger losses. In the volatile markets, investors who borrowed from their broker, may need to supply additional margin if the price of the share changes fast. In these cases, the broker might change the margin requirements after sending a warning email. This is why monitoring your account while trading on margin is very important.

MEXEM Olie
MEXEM booreiland
MEXEM Vrachtschip
MEXEM Raffinaderij

De definitie van grondstoffen met hefboomwerking

De marges voor grondstoffen zijn het bedrag aan eigen vermogen dat door de belegger werd ingebracht om de futures te ondersteunen. De marginvereiste voor futures en opties op termijn worden berekend volgens een algoritme dat SPAN wordt genoemd. SPAN (de analyse van een gewone portefeuille met hefboomeffect) raamt het risico in de portefeuille door het slechtst denkbare scenario te berekenen dat een gediversifieerde portefeuille redelijkerwijs kan verliezen gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk één dag).

Dit wordt gedaan door de winsten en verliezen te berekenen die zich in verschillende marktomstandigheden kunnen voordoen. Het belangrijkste onderdeel van de methodologie van de SPAN is het risicoscenario, dat een reeks numerieke waarden is die inschatten hoe een bepaalde toekomst onder bepaalde omstandigheden winst of verlies zal opleveren. Elk scenario wordt een "risicoscenario" genoemd.

Initiële marges en onderhoudsmarges voor grondstoffen

Net als effecten hebben ook grondstoffen initiële marges en onderhoudsmarges. Deze marges worden gewoonlijk door de beurzen vastgesteld als een percentage van de futures dat gebaseerd is op de volatiliteit en de prijs van de futures. De vereiste initiële marge voor futures is een extra bedrag dat een belegger als onderpand moet geven om een positie te openen. Om futures te kunnen kopen, moet een belegger aan de initiële margevereiste voldoen.

Commodities maintenance margin is het bedrag dat een belegger op zijn rekening moet aanhouden om de futures te ondersteunen, en het vertegenwoordigt de laagste waarde tot waar de rekening kan reiken voordat de belegger extra fondsen moet storten.

Commodities posities worden dagelijks gecontroleerd, en de rekening wordt aangepast aan elke winst of elk verlies dat zich voordoet. Aangezien de prijs van basisgrondstoffen verandert, is het mogelijk dat de waarde van de grondstoffen daalt tot een punt dat het saldo van de rekening daalt tot onder de vereiste waarde voor onderhoud. In een dergelijk geval kan de broker sommige posities op de rekening sluiten.

Realtime marges

MEXEM maakt gebruik van real time marges om de belegger in staat te stellen het risiconiveau van de rekening te kennen en te controleren. Het marginsysteem controleert elke paar seconden de vereiste marge voor de rekening en houdt rekening met nieuwe en bestaande posities, om verliezen aan de kant van de belegger en aan de kant van de broker te voorkomen, waardoor IB zulke lage commissies kan hanteren. Men kan de vereiste marges op elk moment controleren vanuit het Rekening Venster op het handelsplatform.

Universele Rekeningen

Met uw rekening kunt u op dezelfde rekening in effecten en grondstoffen/futures beleggen. Daarom bestaat uw rekening uit twee rekeningen: een effectenrekening die onderworpen is aan de regels van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), en een futuresrekening die onderworpen is aan de wetten van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Als u activa heeft op de effectenrekening of op de futuresrekening, worden deze activa beschermd door de Amerikaanse wet en door de federale regelgeving die bepaalt op welke manier de brokers de eigendommen en fondsen moeten beschermen. Op uw effectenrekening worden uw activa beschermd door de wetten van SEC en SIPC en op uw futuresrekening worden uw activa beschermd door de wetten van CFTC, die eisen dat de fondsen van de klant worden gescheiden van het privékapitaal van de broker.

Als onderdeel van onze klantenservice zijn alle rekeningen bij MEXEM gemachtigd om automatisch de benodigde fondsen tussen de effectenrekening en de futuresrekening over te schrijven om uw marginbehoeften te controleren. Op de pagina "Excess Fund Sweep" in account management kunt u definiëren hoe u wilt dat MEXEM omgaat met de overdracht van overtollige fondsen tussen de rekeningen.

Margeberekening voor effecten

Berekening van marges voor effecten op Reg T-margerekeningen

Tijdens de handelsdag

In real-time tijdens de handelsdag

Aan het einde van elke handelsdag

Na de handelsdag

Het is belangrijk om te onthouden dat de berekening van de effecten die wij uitvoeren in de voorlopige "Reg T" rekeningen worden uitgevoerd aan het einde van de dag om (15:50 EST) als onderdeel van MEXEM's Special Memorandum Account (SMA). Wij voeren de berekeningen van de marges in real-time en gedurende de gehele handelsdag uit.

Daarnaast kunt u, om inzicht te krijgen in de afsluiting van transacties door MEXEM, gebruik maken van de volgende berekeningen.

Berekening van de marges met betrekking tot de handelstijd

Bij het openen van een nieuwe positie implementeren we:
- De voorlopige en minimale vereiste voor eigen vermogen
- Het onderzoeken van de hefboom voor bestaande transacties
- De minimale margevereiste

Om een nieuwe positie in een rekening met hefboomeffect te openen, dient u over een minimumbedrag van $ 2.000 te beschikken. Als u niet aan deze minimumvereiste voldoet, kunt u geen nieuwe positie openen.

Tijdstipvoor berekening van de initiële marge
Bij het indienen van een order wordt in real time gecontroleerd welke fondsen op de rekening beschikbaar zijn. De order wordt uitgevoerd als er voldoende beschikbaar geld op de rekening staat. Het aantal beschikbare fondsen moet groter zijn dan de vereiste initiële marge.

Wij voeren de volgende berekening uit om te garanderen dat de waarde van de transacties niet meer dan 30 keer hoger zal zijn dan de waarde van de liquiditeit minus de waarde van de toekomstige opties.

Effecten Tijdstip van de transactie Initiële margeberekening
Tijdstip van de transactie Positie Hefboomcontrole

Berekening van de marges in real-time

Gedurende de handelsdag voeren wij verschillende berekeningen in real time uit met betrekking tot de marges in uw rekening. Dit zijn de berekeningen die worden uitgevoerd voor de marges tijdens de handelstijd:

Real-Time Onderhoudsmargeberekening
Real-Time Positie Hefboom Controle
Real-Time Cash Hefboom Controle
Real-Time SMA Berekening
Soft Edge Margining (SEM)
Real-Time onderhoudsmargeberekening

MEXEM's Real-Time onderhoudsmargeberekeningen voor effecten is hieronder afgebeeld. De onderhoudsmarge die in deze berekeningen wordt gebruikt is de vereiste onderhoudsmarge, die wordt vermeld op de productspecifieke Marge-pagina's. In de onderstaande berekeningen verwijst "Overtollige Liquiditeit" naar overtollige onderhoudsmarge eigen vermogen

Effecten Real-Time Onderhoudsmarge Berekening

Real-Time brutopositie Leverage Check

U kunt de hefboom in real time controleren om te garanderen dat de brutopositiewaarde van de effecten niet meer dan 50 keer hoger is dan de nettoliquidatiewaarde min de waarde van de toekomstige opties. Deze beperking is bedoeld om de risico's te beperken die gepaard gaan met grote transacties.

Real-Time brutopositie hefboomcontrole

Real-Time Cash Leverage Check

Er wordt een extra hefboomcontrole op contanten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de totale FX-afwikkelingswaarde niet meer bedraagt dan 250 keer de nettoliquidatiewaarde, zoals hieronder aangegeven.

Real-Time Cash Leverage Check

Berekeningen van verminderde marges

Om te garanderen dat de totale FX niet meer dan 50 keer de nettowaarde van de liquiditeit bedraagt, wordt de hefboom over de liquiditeiten opnieuw onderzocht, zoals hieronder wordt weergegeven.

Verminderde berekeningen van de marginability:
Wij verminderen de marginability van aandelen voor rekeningen die geconcentreerde posities ten opzichte van de uitstaande aandelen (SHO) van een onderneming aanhouden. Voor marge-effectenrekeningen verhoogt dit algoritme de margevereiste voor aandelenposities van meer dan 1% van de gepubliceerde SHO van de standaard tot 100% (met andere woorden, het geldbedrag dat tegen een aandelenpositie kan worden geleend, wordt verlaagd tot nul). Bij een concentratie van 5% geldt voor posities een margevereiste van 100%.

Grote obligatieposities in verhouding tot de emissieomvang kunnen aanleiding geven tot een verhoging van het margevereiste. De marginverplichtingen op obligaties worden periodiek herzien om rekening te houden met aflossingen en opvragingen, alsmede met andere factoren die van invloed kunnen zijn op de resterende liquiditeit van een bepaald obligatie-instrument. Minder liquide obligaties krijgen een minder gunstige margebehandeling

SEM:
Wij zullen automatisch liquideren wanneer een rekening onder de minimum margevereiste daalt. Om een klant echter de mogelijkheid te geven risico's te beheren voordat een liquidatie plaatsvindt, berekenen wij de Soft Edge Margin (SEM) gedurende de handelsdag. Vanaf het begin van de handelsdag tot 15 minuten voor het sluiten van de handelsdag, staat de Soft Edge Margin toe dat het margintekort van een rekening binnen een bepaald percentage van de Netto Liquidatiewaarde van de rekening blijft, momenteel 10%. Wanneer SEM eindigt, moet aan de volledige onderhoudseis worden voldaan. Wanneer SEM niet van toepassing is, moet de rekening voldoen aan 100% van de onderhoudsmarge.

Soft Edge Margin starttijd van een contract is de laatste van:
De markt open, de laatste open tijd indien genoteerd op meerdere beurzen. Of het begin van de liquidatie-uren, die zijn gebaseerd op de handelsvaluta, activacategorie, beurs en product.

Soft Edge Margin eindtijd van een contract is de vroegste van:

 • 15 minuten voor sluiting van de markt, de vroegste sluitingstijd indien op meerdere beurzen genoteerd.
 • Of 15 minuten voor het einde van de liquidatie uren.
 • Of het begin van de Reg T handhavingstijd.

SMA en de berekeningen van het einde van de dag

In real time controleren wij het saldo van een speciale rekening die aan uw margineffectenrekening is gekoppeld, de zogeheten Special Memorandum Account (SMA). Wij berekenen een lopend saldo van uw SMA gedurende de gehele handelsdag en handhaven vervolgens de Regulation T initiële margevereisten aan het einde van de handelsdag. Een opname van contanten waardoor de SMA in real time negatief wordt, is niet toegestaan.

Berekeningen van SMA aan het einde van de dag
Zoals hierboven beschreven, berekenen wij de SMA in real time gedurende de handelsdag, maar handhaven wij de Regulation T initiële margevereisten (gewoonlijk 50% voor aandelen) aan het einde van de handelsdag. Telkens wanneer u op een handelsdag een positiewijziging doorvoert, controleren wij het saldo van uw SMA aan het einde van de Amerikaanse handelsdag (15:50-17:20 ET) om er zeker van te zijn dat het groter dan of gelijk aan nul is.

Wij gebruiken de volgende berekening om uw SMA-saldo in real time te controleren en de Regulation T initiële margevereisten toe te passen op effecten die met marge kunnen worden gekocht. Merk op dat dit dezelfde SMA-berekening is die gedurende de hele handelsdag wordt gebruikt. In de eerste berekening worden "today's trades initial margin requirements" opgeteld voor SELL orders en afgetrokken voor BUY orders, en zijn gebaseerd op de US Regulation T Initial Margin vereisten.

MEXEM Margin Trading

De SMA wetten:

De SMA wordt berekend aan de hand van de volgende regels:

 • Geldstortingen worden gecrediteerd op de SMA.
 • Geldopnames worden van de SMA afgeschreven.
 • Dividenden worden bijgeschreven op de SMA.
 • Beleggers worden netto gesaldeerd op een per contract per dag basis.
 • Gerealiseerde P&L, d.w.z. day trading P&L worden in SMA geplaatst.
 • Commissies en taksen worden van de SMA afgeschreven.
 • Alle transacties (één per contract) worden op het einde van de handelsdag in de portefeuille geboekt. Als de RegTMargin van de portefeuille stijgt, wordt het verhoogde bedrag van SMA afgetrokken, als de RegTMargin van de portefeuille daalt, wordt het verlaagde bedrag bij SMA gecrediteerd. Bij deze berekening wordt, indien nodig, de actuele koers van de onderliggende waarde gebruikt.
 • De opbrengsten van de verkoop van opties worden aan de SMA gecrediteerd.
 • De premies voor gekochte opties worden van de SMA afgeschreven.
 • De verandering in de SMA als gevolg van transacties is in feite de verandering in RegTEquity minus de verandering in RegTMargin.
 • Universele overmakingen worden op dezelfde manier behandeld als stortingen en opnemingen in contanten.
 • Marktwaardering: Als Reg T Excess van een marginrekening groter is dan SMA bij het sluiten (normaal 16:00 US/Eastern), wordt SMA gelijkgesteld aan Reg T.
 • Overschot. Merk op dat het SMA-saldo nooit zal dalen als gevolg van marktbewegingen. Reg T Excess = 0 of (RegTEquity - RegTMargin), waarbij de grootste waarde van toepassing is.
 • Valutatransacties hebben geen invloed op de SMA.
 • Kosten, zoals kosten voor het annuleren van orders, kosten voor marktgegevens, enz. hebben geen invloed op de SMA.
 • Oefeningen en opdrachten (EA) worden aan de kredietbeheerder gemeld wanneer wij verslagen van clearinginstituten ontvangen. Zij worden behandeld als transacties op die dag. Op expiratie bijvoorbeeld, ontvangen wij EA-berichten in het weekend; deze transacties hebben vrijdag als transactiedatum in het clearingsysteem, maar zij zullen door de creditmanager voor SMA-doeleinden als de transactie van maandag worden behandeld. Uitoefeningsverzoeken veranderen de SMA niet. DVP transacties worden behandeld als trades.

Overnight Marge Berekeningen

Voor aandelen gelden aanvullende marginvereisten wanneer zij overnight worden aangehouden. Voor overnight marginvereisten voor aandelen, klikt u op het tabblad Aandelen hierboven.

Hoe bepalen we de laatste koers voor we de positie beginnen te liquideren?

Gebruik de volgende reeks berekeningen om de laatste aandelenprijs van een positie te bepalen voordat we die positie beginnen te liquideren. Merk op dat deze berekening alleen van toepassing is op enkelvoudige aandelenposities.

MEXEM Handelsberekening

Hoeveel voorraden liquideren we?

Zoals aangegeven op de Marge Berekeningen pagina, schatten wij de hoeveelheid overtollige Liquiditeit (margin excess) in uw Marge rekening in real time. Als uw liquiditeitsoverschot lager is dan nul, liquideren wij posities in uw rekening om het liquiditeitsoverschot weer op ten minste nul te brengen.

U kunt de volgende schatting gebruiken om te bepalen hoeveel aandelen wij in uw Margin-rekening zullen liquideren om uw liquiditeitsoverschot weer op nul te brengen. Let op: deze schatting geldt alleen voor aandelen.

MEXEM Liquideren

Margeberekening voor grondstoffen

Wij passen de margeberekeningen voor grondstoffen als volgt toe:

Op het moment van
een handel

In real-time tijdens de handelsdag

Aan het einde van elke handelsdag

Na de handelsdag

U kunt de meeste waarden in de op deze pagina beschreven ramingen in real time volgen in het rekeningvenster in Trader Workstation (TWS).

Margeberekeningen op het tijdstip van de transactie

Als je een nieuwe positie opent, passen we het volgende toe:

 • Vereist initieel minimum eigen vermogen
 • Tijdstip van de transactie Initiële margeberekening

Vereist initieel minimum eigen vermogen

Om een nieuwe positie te openen, dient u te beschikken over minimaal $ 2.000 of het equivalent in USD van de netto-liquidatiewaarde van grondstoffen. Bij een grondstoffenrekening kunt u aan deze vereiste voldoen met activa in andere valuta's dan uw basisvaluta. Als u niet aan deze eerste vereiste voldoet, zullen wij proberen contanten van uw effectenrekening over te schrijven om aan de vereiste te voldoen wanneer een transactie wordt ontvangen. Als u niet beschikt over het minimum van $ 2.000 of het equivalent in USD van de netto-liquidatiewaarde van grondstoffen, of als u niet kunt voldoen aan de initiële minimumeis voor eigen vermogen met activa in een andere valuta, of als er niet genoeg contanten op uw effectenrekening staan om aan de eis te voldoen, kunt u de nieuwe positie op uw grondstoffenrekening niet openen.

MEXEM Handelsberekening

Tijdstip van de transactie Initiële margeberekening

Bij het indienen van een order wordt gecontroleerd of de beschikbare middelen in real time beschikbaar zijn. Indien de beschikbare fondsen, na de orderaanvraag, groter of gelijk aan nul zouden zijn, wordt de order aanvaard; indien de beschikbare fondsen negatief zouden zijn, wordt de order verworpen. De berekening van de initiële marge op het tijdstip van de transactie voor grondstoffen is hieronder afgebeeld. De initiële marge die bij deze berekening wordt gebruikt, wordt door de afzonderlijke beurzen vastgesteld en vermeld op de Margin-pagina van Futures & FOP's.

 • Vereist initieel minimum eigen vermogen
 • Tijdstip van de transactie Initiële margeberekening

Real-Time Marge Berekeningen

Gedurende de hele handelsdag passen wij in real-time de volgende ramingen toe op uw effectenrekening:

 • Real-Time berekening van de onderhoudsmarge
 • Soft-Edge Margining

MEXEM's Real-Time onderhoudsmargeberekening voor grondstoffen wordt hieronder weergegeven. De onderhoudsmarge die in deze berekening wordt gebruikt, wordt door de afzonderlijke beurzen vastgesteld en vermeld op de pagina Marge Futures & FOP's. In de onderstaande berekeningen verwijst "Overtollige liquiditeit" naar de overtollige onderhoudsmarge van het eigen vermogen.

MEXEM Real-Time berekeningen

Bovendien zal elke rekening met een ongunstige nettoliquidatiewaarde op de transactiedatum of de afwikkelingsdatum worden geliquideerd. Terwijl futures elke nacht worden vereffend, worden futuresopties gewoonlijk als premie behandeld, wat betekent dat ze pas worden vereffend wanneer de opties aflopen of worden verkocht.

Daarom kan er voor bepaalde futuresoptieposities en combinatiefutures sprake zijn van een onevenwichtige cashflow, waardoor de cash mogelijk negatief wordt, ook al is de nettoliquidatiewaarde positief. Bovendien zijn er een paar opties waarbij het de lokale gewoonte is om de optie elke nacht contant af te wikkelen bij het clearinghuis (bv. HKFE HSI Options), maar wij zouden ervoor kunnen kiezen om voor deze opties een marge in te stellen op basis van de "premium style"-methode.SEM:Wij zullen automatisch overgaan tot liquidatie wanneer een rekening onder de minimummargevereiste komt. Echter, om een klant de mogelijkheid te geven risico's te beheren voorafgaand aan een liquidatie, berekenen wij Soft Edge Margin (SEM) gedurende de handelsdag. Vanaf het begin van de handelsdag tot 15 minuten voor het sluiten van de handelsdag, staat de Soft Edge Margin toe dat het margintekort van een rekening binnen een bepaald percentage van de Netto Liquidatiewaarde van de rekening blijft, momenteel 10%. Wanneer SEM eindigt, moet aan de volledige onderhoudseis worden voldaan. Wanneer SEM niet van toepassing is, moet de rekening voldoen aan 100% van de onderhoudsmarge.

 • De marktopening, of de laatste openingstijd indien genoteerd op meerdere beurzen;
 • Of het begin van de liquidatie-uren, die gebaseerd zijn op handelsvaluta, activacategorie, beurs en product.

Soft Edge Marge eindtijd van een contract is de vroegste van:

 • 15 minuten voor sluiting van de markt, of de vroegste sluitingstijd indien de beurs op meerdere beurzen genoteerd staat:
 • Of 15 minuten voor het einde van de liquidatie uren.

Als een rekening onder de minimum onderhoudsmarge komt, zal deze niet automatisch geliquideerd worden totdat deze onder de Soft Edge Margin komt. Hierdoor kan de rekening van een klant gedurende een korte periode in margin overtreding zijn. Soft Edge Margin wordt niet weergegeven in Trader Workstation.

Zodra de rekening echter onder de Soft Edge Margin komt, dient de rekening te voldoen aan de volledige onderhoudsmarge. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om de toegang tot Soft Edge op een bepaalde dag te beperken, en dat wij SEM volledig kunnen opheffen in tijden van verhoogde volatiliteit.

Real-Time Liquidatie

Realtime liquidatie vindt plaats wanneer uw grondstoffenrekening niet voldoet aan de onderhoudsmargevereiste.

Voordat we tot liquidatie overgaan, doen we echter het volgende:

We maken overtollig geld van uw aandelenrekening over naar uw grondstoffenrekening, zodat aan de onderhoudsmargevereiste wordt voldaan. Om u te helpen bovenop uw marginvereisten te blijven, bieden wij pop-upberichten en kleurgecodeerde rekeninginformatie om u te waarschuwen dat u een ernstig margintekort nadert.

TWS markeert de rij in het Rekeningvenster waarvan de waarde in de noodtoestand verkeert. Wij liquideren klantposities op fysieke leveringscontracten kort voor expiratie. Fysieke leveringscontracten zijn contracten die fysieke levering van de onderliggende grondstof vereisen (bijvoorbeeld olie- of gasfutures).

De liquidatie begint gewoonlijk drie dagen vóór de eerste kennisgevingsdag voor long posities en drie dagen vóór de laatste handelsdag voor short posities. Voor bepaalde contracten gelden andere tijdschema's.

50% Marge Voordeel

Sommige futuresproducten worden gemarginaliseerd tegen 50% van de normale margevereisten tijdens de normale liquide handelsuren voor elk producttype. Elke dag om 15 minuten voor het sluiten van de normale handelssessie voor een product, zullen de margevereisten terugkeren naar de 100% vereiste tot de opening van de normale handelsuren de volgende dag.

Margevereisten zullen altijd worden toegepast op 100% voor alle spread transacties. Voor een volledige lijst van producten waarvoor wij een margin van 50% hanteren, zie de pagina Futures - Intraday Marginvereisten onder het tabblad Futures & FOP's hierboven.

Amerikaanse aandelen

Deze sectie bevat de berekeningen van margins voor een Reg T Margin Accounts. Alle margevereisten die op deze pagina worden vermeld, zijn de minimumvereisten. De volgende tabel toont de initiële marges voor aandelen (tijdens het indienen van de transactie), de onderhoudsmarges (tijdens het aanhouden van de aandelen) en de marges aan het einde van de dag.

Long Position:
- De initiële marges bedragen 25% van de waarde van de effecten.
- De onderhoudsmarges zijn gelijk aan de initiële marges.
- De initiële marges aan het einde van de dag bedragen 50% van de waarde van de effecten.
- Voor rekening-courant - 100% van de waarde van de effecten.

Short positie:
De initiële marge is 30% van de waarde van de effecten.

Handhavingsmarges:
- 30% van de waarde van de effecten indien de koers hoger is dan $16.67.
- $5 per aandeel als de koers hoger is dan 5 $ maar lager dan 16,67 $
- 100% van de waarde van de effecten als de koers lager is dan 5 $.
- $2,50 per aandeel als de koers gelijk is aan of lager is dan 2,50 $.

Bijzondere aandelen:

Wij kunnen de onderpandswaarde van effecten verlagen (marginaliteit verlagen) om diverse redenen, waaronder:
- Kleine marktkapitalisatie of kleine emissieomvang lage liquiditeit in de collectieve primaire/secundaire beurzen.
- Betrokkenheid bij tenders en andere corporate action.
- Wijzigingen in marginaliteit worden doorgaans overwogen voor een specifiek effect. In geval van bezorgdheid over de levensvatbaarheid of liquiditeit van een onderneming, zullen marginaliteitsverlagingen echter van toepassing zijn op alle effecten die zijn uitgegeven door, of verband houden met, de getroffen onderneming, met inbegrip van obligaties, derivaten, depository receipts, enz.

Zie het deel over Verlaagde marginaliteitsberekeningen op de pagina Margeberekeningen voor informatie over algoritmen voor grote posities en positieconcentratie die van invloed kunnen zijn op het margestortingspercentage dat op een bepaald effect binnen een rekening wordt toegepast en die van rekening tot rekening kunnen verschillen.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.