Neem beslissingen in overeenstemming met je persoonlijke ethiek

Uitstoot van broeikasgassen, mensenrechten, dierproeven - dit zijn slechts enkele van de waarden die u kunt kiezen als leidraad voor uw portefeuille wanneer u belegt via MEXEM. Duurzaam beleggen betekent niet alleen focussen op financieel rendement, maar ook rekening houden met de impact op het milieu en de maatschappij.

Belang van ESG-scoring bij beleggingen

De uitgebreide ESG-score (Environmental, Social en Governance) van je portefeuille geeft een duidelijk beeld van hoe goed je beleggingen aansluiten bij je ethische en milieuoverwegingen. Deze score geeft niet alleen de monetaire winst weer, maar ook hoeveel uw beleggingen bijdragen aan een duurzamere en ethisch verantwoorde wereld.

Uw portefeuille afstemmen op uw principes

Door te focussen op je ESG-score, zorg je ervoor dat je portefeuille een echte weerspiegeling is van je principes en laat je zien welke bedrijven overeenkomen met je ethos en welke er afbreuk aan doen. Het gaat niet alleen om het ondersteunen van bedrijven met sterke financiële prestaties, maar ook om bedrijven die een positieve impact hebben op de wereld.

Principieel navigeren op financiële markten met MEXEM

Duurzaam beleggen via MEXEM stelt u in staat om door de financiële markten te navigeren met uw principes aan het roer. U investeert niet alleen in bedrijven; u investeert ook in het soort toekomst dat u wilt zien, door beslissingen te nemen die uw inzet voor een duurzaam milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur weerspiegelen.

Scroll naar boven

ESG Score

De ESG-scores (Environmental, Social, Governance) van MEXEM zijn een krachtig hulpmiddel voor goed geïnformeerde beleggers. Ze stellen je in staat om beleggingsbeslissingen te nemen die verder gaan dan de traditionele financiële parameters, rekening houdend met aspecten van ecologische duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en corporate governance.

Met de ESG-scores van MEXEM krijgt u een beter inzicht in de inzet van een bedrijf voor ethische normen en duurzame praktijken. Dit stelt je in staat om je investeringskeuzes niet alleen af te stemmen op het financiële potentieel, maar ook op je persoonlijke waarden en het bredere doel om een duurzame toekomst te bevorderen.

 • Evaluatie van bedrijven op basis van ESG-categorieën (zoals emissies en mensenrechten)
 • Inzicht krijgen in hoe individuele bedrijven het in het algemeen of in specifieke categorieën doen
 • Vereenvoudigde overzichten en vergelijkingen van verschillende bedrijven
 • Verkenning van ESG-gegevens voor topbedrijven
Een rekening openen
Scroll naar boven

MEXEM criteria

Verdiep je in de robuuste criteria van MEXEM voor het evalueren van ESG-prestaties.

Met MEXEM kun je een gevarieerde duurzame portefeuille samenstellen op basis van meer dan 400 ESG-criteria, onderverdeeld in drie hoofdgebieden. De metingen worden rechtstreeks verzameld uit de openbaarmakingen van bedrijven, wat zorgt voor transparantie en weloverwogen beleggingsbeslissingen mogelijk maakt.

AAN DE SLAG
Milieuaspecten
 • Gebruik van hulpbronnen
 • Emissieniveaus
 • Innovatieve praktijken
Sociale factoren
 • Welzijn van werknemers
 • Naleving van mensenrechten
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
Bestuur
 • Leiderschapspraktijken
 • Relaties met aandeelhouders
 • CSR-aanpak
Scroll naar boven

FAQS

Heb je vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen hieronder

Klaar om te beginnen?

Begin met beleggen met het volledige pakket, van het allernieuwste platform tot gratis tools en gunstige transactiekosten.