MEXEM Margin Trading

Stock Yield Enhancement
Program

Verdien extra inkomen door volledig betaalde aandelen (niet op marge aangekocht) uit te lenen.

Overzicht

Verdien extra inkomen op de aandelen op uw rekening door MEXEM toe te staan aandelen van u te lenen in ruil voor onderpand in contanten, en de aandelen vervolgens uit te lenen aan beleggers die ze short willen verkopen en bereid zijn rente te betalen om ze te lenen.

Elke dag dat uw aandelen zijn uitgeleend, wordt u rente betaald over de waarde van het onderpand voor de lening, op basis van de marktrente.

MEXEM betaalt u 50% van de inkomsten die het verdient met het uitlenen van de aandelen.

Het programma is beschikbaar voor in aanmerking komende MEXEM klanten die zijn goedgekeurd voor een margin account, of die een cash account hebben met een eigen vermogen van meer dan USD 50.000 (of gelijkwaardig).

Voordelen

Eenvoudig en automatisch
MEXEM beheert alle aspecten van het uitlenen van aandelen. Zodra u zich inschrijft, zal MEXEM automatisch uw volledig betaalde aandelenportefeuille onderzoeken. Indien u aandelen heeft die aantrekkelijk zijn op de securities lending markt, zal MEXEM de aandelen van u lenen, een onderpand op uw rekening storten en de aandelen uitlenen.

Volledige Transparantie
Wanneer uw aandelen worden uitgeleend, zult u de rente zien die u wordt betaald over de waarde van het onderpand, samen met de bedragen die MEXEM verdient met het uitlenen van deze aandelen. Andere brokers met soortgelijke programma's maken de markttarieven meestal niet aan u bekend, waardoor zij u een klein stukje van de taart kunnen betalen terwijl zij het grootste deel van de winst in handen houden.

Verdien Aanvullend Inkomen
Elke dag dat uw aandelen worden uitgeleend, krijgt u rente betaald over de waarde van het onderpand voor de lening, gebaseerd op de marktrente.

Verhandel uw uitgeleende aandelen zonder beperkingen
U ziet de uitgeleende aandelen op uw rekeningafschrift, wat aangeeft dat ze worden uitgeleend. U bent nog steeds de eigenaar van de aandelen, wat betekent dat u marktrisico blijft lopen en winst (of verlies) zult herkennen als de aandelenkoers beweegt. Bovendien kunt u uw aandelen op elk moment verkopen zonder beperkingen, en kunt u uw deelname op elk moment beëindigen om welke reden dan ook.

Real-Time Cash Leverage Check

Voorbeeld

XYZ wordt momenteel verhandeld tegen USD 75,00/aandeel. U bent long 5.000 aandelen van XYZ, met een marktwaarde van 375.000,00 USD. XYZ is in trek en heeft een leningrente van 9%.

U meldt zich aan voor het Stock Yield Enhancement Program van MEXEM en MEXEM leent uw 5.000 aandelen XYZ uit tegen 9%. MEXEM betaalt een rente van 375.000,00 USD x 4,5% = 16.875,00 USD over de Amerikaanse schatkist of het onderpand in contanten.

U kunt 16.875,00 USD per jaar verdienen aan aandelen die u al bezit.

Voorwaarden

Het Stock Yield Enhancement Program is beschikbaar voor in aanmerking komende MEXEM klanten die zijn goedgekeurd voor een margin account, of die een cash account hebben met een vermogen van meer dan USD 50.000 (of equivalent).

Aandelen die in aanmerking komen om uitgeleend te worden zijn alle "fully-paid" aandelen (aandelen die niet op marge worden aangehouden).

Real-Time Cash Leverage Check

Overwegingen en risico's

Uitgeleende aandelen zijn mogelijk niet beschermd door ICS.

Uitgeleende aandelen worden mogelijk niet beschermd door het ICS. Daarom biedt MEXEM u een onderpand in contanten voor hetzelfde bedrag als de waarde van uw aandelen om u te beschermen in het zeer onwaarschijnlijke geval dat de aandelen niet aan u worden teruggegeven.

Uitgeleende aandelen worden doorgaans gebruikt om short selling te vergemakkelijken.

Aandelen zijn aantrekkelijk op de markt voor aandelenleningen omdat andere beleggers ze willen lenen en short verkopen,
met mogelijke gevolgen voor de waarde van de aandelen.

Leningtarieven veranderen vaak.

Deze tarieven en de rente die u zult ontvangen, kunnen met 50% of meer dalen (of stijgen).

Leningen kunnen te allen tijde door MEXEM worden beëindigd.

MEXEM garandeert ook niet dat zij alle in aanmerking komende aandelen zal uitlenen.

Stemrecht gaat naar de lener.

Gedurende elke periode waarin uw effecten worden uitgeleend, verliest u uw recht om met deze aandelen te stemmen
bij volmacht.

De verkoop van uw aandelen of het lenen ervan of het opnemen van contanten op een marginrekening zal de leningstransactie beëindigen.

Als u de volgestorte aandelen die zijn uitgeleend verkoopt, of als u de aandelen leent of geld opneemt op een marginrekening (zodat de effecten margineffecten worden en niet langer volgestorte of overtollige margineffecten zijn) zal de lening worden beëindigd, en zult u geen rente meer ontvangen op de lening.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.